Domů

Betlémské světlo 2017 Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky. V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů rozvezeme Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.