pp_20171216-153617

Hledání na mapě již funguje

Děkujeme všem, kteří nás upozornili, že nám nefunguje hledání na mapě. Na serveru došlo k chybě a ta se projevovala tím, že když jste zadali hledání místa, tak se nic nenašlo.

Velmi se všem kteří hledali v okolí místní akci omlouváme – chyba byla opravena a již to funguje. Tímto děkujeme programátorům – jmenovitě Martin Kolář – za rychlou opravu.

Jak tedy hledat?

Continue reading „Hledání na mapě již funguje“

pp_20171216-153617

Betlémské světlo předáno papeži Františkovi

Dítě světla roku 2017, Tobias Flachner z Hochburg-Ach, dovezl Betlémské světlo do Říma a slavnostně jej předal papeži Františkovi. Světlo míru z Betléma doprovodil generální ředitel ORF Alexandr Wrabetz  a guvernér OVP Thomas Stelzer.  Pro všechny zůčastněné to byl „vzrušující, impozantní okamžik.“ Předání Betlémského světla bylo sledováno s velkým zájmem mimo jiné 150 ti poutníky z Horního Rakouska, kteří doprovodili Betlémské světlo do Říma.

Papež pochválil Vánoční tradici šíření světla z Betléma jako velkou a tolik potřebnou iniciativu míru. Vyzvedl 30 let sdílení světla míru po celé Evropě a v posledních letech také v Severní a Jižní Americe.

_sfo5223-5690441

 

Betlémské světlo se dostalo také do Evropského parlamentu

Poslanec Evropského parlamentu Paul Rubig přinesl Betlémské světlo do Evropského parlamentu. Tam bylo předáno Antonio Tajani Christian Artmayerovi – prezidentu Evropského parlamentu, studenty HTL Steyr za účasti dalších více než 150 studentů a zástupců představitelů z Horního Rakouska. Paul Rubig připoměl, že Betlémské světlo bylo zapáleno v oblasti konfliktního regionu v době, kdy na okrajích Evropy zuří ozbrojené konflikty s tisíci mrtvých. Připoměl, že mír, tak jak jej v Evropě známe již celá desetiletí, není samozřejmost.

V sobotu 16. prosince 2017 pak bude Betlémské světlo oficiálně předáno zahraničním skautským delegacím při ekumenické Bohoslužbě v kostele Františka z Assisi na Mexickém náměstí ve Vídni.

rom1-5690447

pp_20171216-153617

Speciální poštovní razítko

Letos bude bude díky České poště možnost získat příležitostné poštovní razítko s motivem Betlémského světla. Razítko bude možné získat na třech místech a to:

Využijte této příležitosti.

razitko

pp_20171216-153617

Tobias Flachner – dítě Betlémského světla 2017

Dítě světla letošního roku pochází z Rakouské vesnice Hochburg-Ach. Je jím dvanáctiletý, dobrovolný hasič Tobias Flachner.

Hasičský sbor z Hochburgu již dvacet let podporuje Betlémské světlo a letos byl osloven, aby vybral Dítě světla pro letošní rok ze svých řad. Určen byl právě Tobias Flachner, pro svou svoji ochotu pomáhat, řešit problémy a táhnout za jeden provaz. Jak Tobias řekl, pomáhat tam, kde je mě potřeba je pro mě důležité. I proto vstoupil dobrovolným hasičům.

Spolehlivost a odhodlání jsou tedy určující vlastnosti chlapce, který by se chtěl stát mechanikem zemědelských strojů. Již dnes pomáhá svým rodičům na jejich farmě a zároveň studuje střední školu zaměřenou na výkrm skotu.

Z vesničky Hochburg-Ach  také pochází také Franz Xaver Gruber, autor asi nejznámější koledy Tichá noc. Hasičský sbor tak letos nejen vybral Dítě světla, ale navíc se připravuje na výročí 200 let uvedení této koledy v příštím roce.

dite svetla 2017
dite svetla 2017

 

Po zapálení Betlémského světla v jeskyni, bude světlo převezeno letecky do Rakouska. Ve středu 13. prosince pak Tobias  čeká veřejná audience v Římě, předá Betlémské světlo papeži Františkovi na Svatopetrském náměstí.