mapa

Betlémské světlo po třicáté

Je to opět tady. Ze skříní, sklepů a půd se vytahují lucerničky, oprašují, leští, upravují knoty, dolévá se lampový olej. Zkrátka přípravy na další rozvoz Betlémského světla po České republice jsou v plném proudu. Letos je to již po třicáté, co brněnští skauti ze střediska Řehoře Mendla zajišťují organizaci rozvozu Když v roce 1990 nastupovali skauti a skautky v Brně do vlaků s lucerničkami s Betlémským světlem, nikdo nedokázal odhadnout, jestli to není nejen poprvé, ale i naposledy. Kurýři tehdy s napětím vyhlíželi na každé zastávce, jestli tam na ně někdo čeká, jestli se informace o jejich cestě dostaly k lidem, jestli je ta informace zaujala a jestli budou ochotni si pro světlo na nádraží přijít.
Jak vzpomíná jedna z prvních skautek, která se rozvozu zúčastnila již v tom roce 1990, sestra Hedvika Šebková: „Ty začátky byly hodně dobrodružné, pěkný adrenalin. To napětí, kde nás budou čekat na nádraží a kde jenom projedeme. Já jsem si vzala na starost trať Brno – Praha a čas v Praze jsem využívala k pravidelným každoročním návštěvám Jaroslava Foglara. Bylo to vždycky velmi příjemné setkání.“
Zpětné ohlasy po prvním ročníku přesvědčily organizátory, že tato akce má smysl, a připravil se další roční – druhý, třetí atd, až je tu letos ten třicátý. Mezitím se akce pěkně rozrostla. Z původních 7 vlaků je letos již 62 vlaků, které přivezou Betlémské světlo na celkem 765 nádraží. Zde je na místě vyslovit velké uznání a poděkování Českým drahám, které nás celá ta léta podporovaly a umožňovaly za jasně dohodnutých pravidel převážet Betlémské světlo. Dnes již přibylo na kolejích více přepravců a věříme, že spolupráce s nimi bude stejně úspěšná jako s Českými drahami, které stále zůstávají hlavním partnerem a přepravcem.
Když jsme u těch čísel – v loňském roce se konalo 569 místních akcí souvisejících s Betlémským světlem. A to jsou ty, které organizátoři místních akcí zveřejnili. Kolik se jich odehraje bez zveřejnění, těžko odhadnout.
Za ta léta se vystřídalo při rozvozu Betlémského světla několik skautských generacích, které naplňovaly základní myšlenku této akce, že radost druhým lze udělat i bez drahých dárků a osobní kontakt je pro mnoho našich sousedů víc než jakýkoliv dárek.
A mezi kurýry se již začínají objevovat děti kurýrů ze začátku devadesátých let. Je hezké sledovat, jak se služba pro Betlémské světlo přeměňuje v rodinné tradice.

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz, v sekci „Místní akce“ jsou uvedeny další detaily o dění v jednotlivých krajích. 

Akci Betlémské světlo zastřešuje Junák – český skaut je největší výchovná organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.