mapa

Úvodní slovo

Ptali se bývalého obyvatele Palestiny, který četl Starý zákon: „Vyložte nám toto tajemství! Čteme v Bibli, že Bůh na počátku stvořil světlo a oddělil je od tmy. Byl večer a bylo jitro, den první (Gn 1,3-5). Slunce, měsíc a hvězdy však stvořil později. Odkud tedy se vzalo to první světlo?“ Čtenář Starého zákona nedokázal odpovědět. Dali mu tedy vysvětlení ti, kdo se ho ptali. Continue reading „Úvodní slovo“