Betlémské světlo předáno papeži Františkovi

Dítě světla roku 2017, Tobias Flachner z Hochburg-Ach, dovezl Betlémské světlo do Říma a slavnostně jej předal papeži Františkovi. Světlo míru z Betléma doprovodil generální ředitel ORF Alexandr Wrabetz  a guvernér OVP Thomas Stelzer.  Pro všechny zůčastněné to byl „vzrušující, impozantní okamžik.“ Předání Betlémského světla bylo sledováno s velkým zájmem mimo jiné 150 ti poutníky z Horního Rakouska, kteří doprovodili Betlémské světlo do Říma.

Papež pochválil Vánoční tradici šíření světla z Betléma jako velkou a tolik potřebnou iniciativu míru. Vyzvedl 30 let sdílení světla míru po celé Evropě a v posledních letech také v Severní a Jižní Americe.

_sfo5223-5690441

 

Betlémské světlo se dostalo také do Evropského parlamentu

Poslanec Evropského parlamentu Paul Rubig přinesl Betlémské světlo do Evropského parlamentu. Tam bylo předáno Antonio Tajani Christian Artmayerovi – prezidentu Evropského parlamentu, studenty HTL Steyr za účasti dalších více než 150 studentů a zástupců představitelů z Horního Rakouska. Paul Rubig připoměl, že Betlémské světlo bylo zapáleno v oblasti konfliktního regionu v době, kdy na okrajích Evropy zuří ozbrojené konflikty s tisíci mrtvých. Připoměl, že mír, tak jak jej v Evropě známe již celá desetiletí, není samozřejmost.

V sobotu 16. prosince 2017 pak bude Betlémské světlo oficiálně předáno zahraničním skautským delegacím při ekumenické Bohoslužbě v kostele Františka z Assisi na Mexickém náměstí ve Vídni.

rom1-5690447