Předávání Betlémského světla v brněnském pravoslavném kostele – 6. 1. 2011

Betlémské světlo dorazilo i k pravoslavným věřícím, kteří slaví svoje Vánoce podle juliánského kalendáře o 14 dní později, právě na svátek Tří Králů. V Brně se tak stalo ve čtvrtek 6. 1. 2011. I sem jej přinesly skautka a světluška ze 4D oddílu z 1. střediska Řehoře Mendla, kde se Betlémské světlo uchovává pro pravoslavné věřící až do jejich vánočních svátků. I zde je vidět snaha skautů donést radost a pohodu co nejvíce lidem ve svém okolí, bez ohledu na to, jak dlouho musí malý plamínek hlídat a starat se o něj.