Vánoční hra a Betlémská spirála

Ve čtvrtek 22. prosince 2011 rodiče společně s dětmi konečně odhodili předvánoční stres a nadechli se slavnostní atmosféry plné andělů, světýlek a odlesků, cinkání zvonků, zpívání koled…

Náladu očekávání a tajemna vytvořil amatérský divadelní soubor Klika z Prahy, ve kterém účinkuje jedna aktivní maminka z naší školky. Za zpěvu koled a originálních kulis, pomocí světel a stínů dětem převyprávěli příběh narození Ježíška. Poté se děti oblékly a vydaly se na školkovou zahradu, kde je čekala cesta stříbrným labyrintem za betlémským světlem, kterou připravily kreativní „magráty“ z o.s. Magráta a betlémské světlo poskytli Skauti. Průvodci a rádci byli malým poutníkům andělé v podání studentek tanečního oboru sousedící ZUŠ.

Všichni, kteří o to stáli, si do svých domovů odnesli nejen betlémské světlo, ale také slavnostní pocit, že se blíží cosi magického – Štědrý den.

Článek na webu MŠ Letadýlko