Předávání Betlémského světla ve Starobrněnské bazilice

Na Štědrý den, 24. 12. 2012, při mši svaté v 15.00 hod. předali v Starobrněnské bazilice o. opatovi v obětním průvodu Betlémské světlo zástupci střediska Řehoře Mendla Pepa s Martičkou. Po mši sv. byla zapálena tímto plamínkem svíce u betléma, odkud si tento symbol Boží lásky potom odnášeli návštěvníci bohoslužby do svých domovů.