Rozvoz Bohumín – Mosty u Jablunkova

Cesta probíhala velmi klidně bez komplikací a problémů. Na zastávkách čekali zájemci ve větších skupinách a někde i jen jeden zájemce. Po přívozu do konečné stanice plamínek zaplál v kanceláři ČD. V tento den ještě světýlko pokračovalo na farní úřady v našem regionu a také bylo zapáleno v klášteře sester Alžbětinek v Jablunkově, kde jej velmi vřele uvítaly. Svou pouť ukončilo na farním úřadě v Třinci, odkud bude přineseno o Štědrém dni do kostela sv. Alberta k slavnostní mši svaté. Hezké a pokojné prožití svátků vánočních prozářených plamínkem Betlémského světla přejí kurýři ze střediska Hraničář Třinec

Se stiskem levice Tomáš Kyvalský – Kivi