Adventní koncert v Mrtníku

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové oživili o čtvrté adventní neděli 23. prosince 2012  kostel Narození Panny Marie v Mrtníku.

Dominantou koncertního programu, jehož mottem byl text slavného motetta českého kantora Tomáše Kolovrátka (1763–1831), byla Missa ex D významného českého skladatele 18. století Jiřího Ignáce Linka (1725–1791). Linek, rodák z Bakova nad Jizerou, získal hudební vzdělání mj. u varhaníka Václava Červenky v Mladé Boleslavi a v Praze u proslulého Josefa Segera. V roce 1743 provedl v Praze při korunovaci Marie Terezie své, i dnes hojně provozované, Korunovační fanfáry. Od roku 1747 až do své smrti působil ve svém rodišti jako písař, později kantor a ředitel kůru městského kostela sv. Bartoloměje. Z tří set dochovaných Linkových skladeb zazněla také pastorela Hleďte, bratři, jaká jasnost.

Zpívala Květuše Ernestová a komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, vítěz prestižní pěvecké soutěže Allegro 2012, za doprovodu Táni Rezkové (zobcové flétny), Hany Hoffmannové (housle) a Petra Svobody (klarinet). Trumpetové party přednesli Jakub Svejkovský a 1. trumpetista trubačů prezidenta české republiky František Svejkovský. Vzácné varhany z roku 1898 rozezněl Přemysl Kšica (1981), emeritní ředitel kůru chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, který po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři (prof. Josef Popelka). Dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu v oboru varhany, kde absolvoval ve třídě Prof. Dr. Ludgera Lohmanna. Studiu varhanní improvizace se věnoval pod vedením prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Působil též pedagogicky v rámci varhanního kurzu pořádaného Arcibiskupstvím pražským za účelem zdokonalování hry chrámových varhaníků. Intenzivně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Pravidelně spolupracuje s řadou hudebních těles (Pražský katedrální sbor, Canti di Praga, Čeští symfoničtí sólisté).

Sváteční slovo pronesl P. Mgr. Stefan Wojdyła, po koncertě bylo předáváno betlémské světlo. Návštěvníci koncertu přispěli na obnovu kostela částkou 2 600 Kč.