Betlémské světlo v Čáslavi

Čáslav – Stalo se již tradicí, že si i v Čáslavi mohou zájemci vyzvednout Betlémské světlo. Tato akce proběhla v pondělí, v tee-pee na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Vánoční atmosféru umocňoval zpěv tradičních vánočních koled v podání čáslavských skautů a skautek. Mnozí zájemci o zapálení světla využili možnost občerstvit se domácím cukrovím a ohřát se trochou čaje. Lidé si přinášeli lampičky, kdo neměl, byly připraveny zdarma sklenice se svíčkami. Přestože většina lidí chtěla přispět alespoň malou částkou na náklady spojené s akcí, skauti striktně peníze odmítali. Někteří položili na stolek drobné a odešli, skauti je doslova honili po náměstí, aby jim i drobný obnos vrátili. Ve společnosti zaměřené přehnaně na zisk a konzum je to chválihodný výchovný přístup.

A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla? Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě. Do České republiky letos dorazilo již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo poprvé dostalo prostřednictvím exilových skautů a skautek v prosinci 1989 a bylo předáváno pod sochou sv. Václava v Praze.

Letos k nám Betlémské světlo tradičně doputovalo z Vídně, kde ho v sobotu 14. prosince rakouští skauti a skautky předali skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přebrali plamínek skauti a skautky z Brna. Slavnostní předání Betlémského světla proběhlo v pátek 20. pro­since v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Plamen od skautů a skautek symbolicky převzal arcibiskup Dominik Duka, starosta Junáka Josef Výprachtický a další významné osobnosti. Během předání zazpíval skautský sbor Cantuta. V sobotu 21. prosince se světlo začalo rozvážet do všech koutů republiky. Vyzvednout si ho mohl každý: skauti a skautky totiž světlo nerozvážejí jen vlakem, ale umisťují ho i do různých institucí, jako jsou knihovny, na vánoční trhy, na náměstí měst a do kostelů.

Při předávání Betlémského světla v Čáslavi panovala pohoda, vládla dobrá nálada a přátelská atmosféra. Bylo vidět, že čáslavští skauti a skautky se řídí heslem: „Tato akce není na to, aby veřejnost věnovala pozornost skautům, ale aby skauti věnovali pozornost veřejnosti.“