Vánoce na brněnské radnici 23. 12. 2013

Již tradičně po celý den rozdávali skauti a skautky na brněnské radnici Betlémské Světlo. První skupinka přišla o něco dříve, aby nachystala všechny svíčky a kalíšky, potřebné k rozdávání. Úderem desáté se otevřely brány radnice pro širokou veřejnost a do všech prostor se nahrnuly spousty lidí. Skupinky skautů z brněnských oddílů se pak v rozdávání střídaly po celý den. A jakmile jim tato milá povinnost skončila, i oni si šli prohlédnout doprovodný program, který byl po celý den velmi pestrý. Co říci závěrem? Betlémské Světlo si získává stále více zájemců a lidé, kteří si pro něj chodí, jsou již ve větším počtu vybaveni vlastními lucerničkami. Nejkrásnější jsou ovšem rozzářené oči těch nejmenších, kteří si v doprovodu ať již rodičů nebo prarodičů berou tu „svoji“ lucerničku s Betlémským Světlem a odnášejí si ji domů.

Teti, 1. středisko „ŘEHOŘE MENDLA“ Brno