Betlémské světlo v Čáslavi

23. prosince si Čáslavané již tradičně vyzvedávali Betlémské světlo. Tento plamínek symbolizuje věčné světlo v našich duších. Akce proběhla ve středu, v tee-pee na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Předvánoční atmosféru umocňoval zpěv tradičních vánočních koled a skautských písní v podání čáslavských skautů a skautek. Většina návštěvníků využila možnost občerstvit se trochou čaje. Lidé si přinášeli lampičky, a kdo jí neměl, dostal od skautů sklenici se svíčkou.

A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla? Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko je zapáleno v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. Do Betléma pro plamínek vždy cestují chlapec, nebo děvče, kteří vykonali něco záslužného či užitečného. K nám se Betlémské světlo poprvé dostalo prostřednictvím exilových skautů a skautek již v prosinci 1989 a bylo předáváno pod sochou sv. Václava v Praze.

Také letos k nám Betlémské světlo tradičně doputovalo z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předali skautským delegacím z celé Evropy a také Ameriky. Ekumenická bohoslužba se při této příležitosti uskutečnila ve Vídni v sobotu 12. prosince v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky. V sobotu 19. prosince bylo světlo rozvezeno vlaky po celém Česku. Dále je Betlémské světlo rozdáváno při místních akcích, tak jako v Čáslavi.

Při předávání Betlémského světla v Čáslavi panovala pohoda, vládla dobrá nálada a přátelská atmosféra, jistě k tomu přispělo i „jarní“ počasí. Bylo vidět, že čáslavští skauti a skautky se řídí mottem letošního ročníku rozdávání světla, které zní: „Pokoj ve mně – pokoj s tebou.“ 

Vladimír Havlíček

Článek v Kutnohorském deníku: Obyvatelé Čáslavi si přišli pro Betlémské světlo.