Sarah zapálila „Betlémské světlo 2011“ v Betlémě

Pro jedenáctiletou školačku a ministrantku Sáru to byla čest.  –  Po pětadvacáté budou skauti rozvážet Betlémské světlo po Evropě.

Letošní „dítě Betlémského světla“  se jmenuje Sarah Schinwald. Jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského Munderfingu zapálila v pondělí 21. listopadu „Betlémské světlo“ pro ORF v jeskyni narození Ježíše v Betlémě. Návštěva Betléma je vrcholným bodem cesty ORF z Horního  Rakouska pro „Betlémské světlo“, které se letos od 19. do 26. listopadu zúčastnilo téměř 400 účastníků.

Betlémské světlo zazáří letos již po pětadvacáté jako obraz poselství vánoc. Tato vánoční akce vyvolaná hornorakouským studiem ORF  nabyla již celoevropského významu: „Betlémské světlo“ se předává již v 30 zemích.

Letošní ekumenická „Slavnost světla“ při předávání „Betlémského světla“ zástupcům skautských organizací z celé Evropa se koná v sobotu 10. prosince ve 14 hod ve vídeňském farním kostele Neuottakring. Očekává se návštěva asi 1000 skautů a skautek ze 20 zemí Evropy.

Zapálit „Betlémské světlo“ je pro jedenáctiletou školačku čest, neboť se již podílela na jeho roznášení po obci a doma jej vždycky mají. Jedenáctiletá Sarah byla vybrána, protože je aktivní v obci a je známá svou ochotou pomoci.

Kniha k výročí

K dvacátémupátému výročí „Betlémského světla“ vysílá ORF 11. prosince v 18.25 hod zvláštní vydání „Obrázky z Rakouska“. Rovněž je ke koupi kniha „25 let Betlémského světla ORF – vánoční poselství světu“ s příběhy a anekdotami kolem BS. Výtěžek jde na sbírku ORF „Licht ins Dunkel“

Zdroj: www.kathpress.at