Tizian Ronacher je dítě Betlémského světla 2014

V pondělí 24. listopadu 2014 v doprovodu s více jak 100 poutníky z Horního Rakouska odpálil Betlémské světlo z věčného světla v Bazilice Narození Ježíše Krista v Betlémě Tizian Ronacher. Tizian Ronacher je 9-ti letý chlapec, žák ze třídy 4.A. základní školy Otta Glöckla v Linci. Tato škola pomocí různých projektů dosáhla významných výsledků v práci za mír. Pro učitelský sbor je hlavním cílem soužití 190 dětí z 31 zemí. Jako projev uznání úsilí o sjednocení lidí pozvala Horno-Rakouská televize ORF základní školu Otta Glöckla, aby nominovala Dítě světla. Rozhodla se pro Tiziana Ronachera, který je považován za vzor lásky k bližnímu. Chlapec podporuje spolužáky s jiným mateřským jazykem, „aby se uměli vyznat“. Říká: “Je mi jedno, odkud děti pocházejí a jakou mají barvu pleti, hlavní je, že si spolu rozumíme. Moc se učíme jeden od druhého.“

Ředitelka základní školy Elsa Springer je velmi dojatá a hrdá, že její škola mohla nominovat Dítě světla. Je to pro školu velkým uznáním a zároveň i posláním pokračovat v práci za mír mezi etniky. Pro základní školu Otta Glöckla je důležitá tolerance, přijetí a respekt vůči jiným kulturám a náboženstvím. Učitelský tým se stará především o děti z krizových oblastí jako je Sýrie, Irák nebo Čečensko. Do některých mírových slavností školy se zapojují i rodiče dětí.