Informace a doporučení k letošnímu ročníku

Převzetí Betlémského světla z Rakouska

Ekumenická bohoslužba letos proběhne 12. prosince v Salzburgu a do světa bude přenášena pouze online. Fyzické předání Betlémského světla bude letos probíhat v omezených počtech na hranicích zemí, skauti a skautky z Brna jej převezmou z Rakouska.

Rozvoz Betlémského světla po Česku

Rozvoz Betlémského světla po Česku proběhne 19. prosince.
V tuto chvíli předpokládáme, že jej bude možné provést v bezmála běžné podobě, ale za snahy omezit velikost kurýrských skupin na praktické minimum.
Předpokládáme, že předání Betlémského světla na nádražích do rukou místních skautů bude také moci proběhnout jako obvykle.
Nespojujte převzetí světla na nádražích a zastávkách v časech rozvozu s předáváním veřejnosti a snažte se omezit počet lidí při převzetí na nutné minimum, tak aby bylo zajištěno bezpečné a rychlé předání.

Rozdávání Betlémského světla příchozím

Doporučujeme počítat s rozdáváním Betlémského světla pouze pod širým nebem.
Neplánujte hromadné rozdávání v kostelích (ale třeba před nimi), v radnicích (ale třeba před nimi) ani v jiných budovách. I pokud by takové rozdávání bylo kolem 19. prosince možné (dnes by nebylo), setkávání lidí v budovách bezpochyby zvyšuje riziko přenosu nákazy. Tato situace jistě v mnoha místech změní někdy i desítky let zaběhané postupy, ale jsme skauti, na změny připraveni a ohleduplní k druhým i sami k sobě.

Počítejte s potřebou zajistit u všech dobrovolníků potřebné ochranné pomůcky.
Počítejte s potřebou organizace zájemců čekajících ve frontách (třeba kombinací cedulí/značek na zemi a organizujících dobrovolníků).
Vymyslete si předávací prostory tak, ať v každém okamžiku udržujete odstup nejen mezi příchozími navzájem, ale i mezi každým příchozím a každým dobrovolníkem. V předchozích letech jsme možná všichni skláněli hlavu nad stejnou lampou – letos to nepůjde.
Zvažte, jestli nejste schopni zajistit zdroje světla, které by si lidé mohli rovnou odnést: například svíčky ve skleničkách.
Počítejte s tím, že rozdávání Betlémského světla v letošním roce v tomto bude celkem jistě náročnější než v jiné roky.

Donáška Betlémského světla do domů a bytů

Tuto službu doporučujeme v letošním roce velmi omezit.
V (snad nepočetných) situacích, kde se ji rozhodnete konkrétním lidem po vzájemné domluvě poskytnout, snažte se provést předávku bezkontaktně, třeba z ulice do okna nebo dveří, kde je to možné.
Na předávku plamene používejte špejle, kde to bude možné.
Pokud musíte vstupovat do domů, vstupujte jako jednotlivci nebo nejvýše dvojice.
Udržujte vždy rozestupy.
Požádejte předem obdarované, ať mají, stejně jako vy, roušku.
Vynechejte zpěv, který kapénky a aerosoly šíří mnohem více než klidné slovo. Myslete na to, že roušky omezují riziko přenosu, ale nesnižují jej na nulu.
Je zcela v pořádku se rozhodnout, že tuto službu v letošním roce s ohledem na možná rizika vůbec nebudete nabízet.

Donáška Betlémského světla do domovů seniorů apod.

Tuto službu doporučujeme v letošním roce velmi omezit.
Je celkem jasné, že obvyklé návštěvy, kdy družina či oddíl přijdou do společenské místnosti zařízení, předají Betlémské světlo a zazpívají několik koled, letos nebudou možné.
Domluvte se předem telefonicky se zařízením, jestli o předání Betlémského světla za ztížených podmínek stojí, a pak postupujte podobně jako u předávky do bytů jednotlivců. Pokud má dané zařízení například zahradu, na kterou se klienti zařízení mohou dívat z oken, zvažte, s přísnou opatrností, jestli, samozřejmě po domluvě se zařízením, je možné přijít na zahradu a třeba zazpívat koledu. Pokud k tomu přistoupíte, zpívejte (přestože budete venku) vždy s rouškami a vždy s dostatečnými rozestupy mezi přítomnými skautkami a skauty.
Je zcela v pořádku se rozhodnout, že tuto službu v letošním roce s ohledem na možná rizika vůbec nebudete nabízet.