Zaslali jste nám

 • Fotky z předávání Betlémského světla 2017
  Výběr TOP Betlémské světlo 2017 Všechny fotografie jsou pro nekomerční využití zdarma v plné kvalitě v galerii společenství Člověk a Víra http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/c388e42d-945b-4830-944c-5b0fcfb8f678 Katedrála sv. Víta, Pražský hrad, biskup Malý foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra více fotek najdete zde: Přivítání na Petrově v Brně Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra Originály a více fotek zde: Páteřní trať na Hodonín Originály fotek najdete zde Foto: František ...
 • Jak uchovávat Betlémské světlo
  Letošní ročník je z hlediska uchovávání Betlémského světla ten nejvíce dlouhý, jak je vůbec možné. Jednoduše řečeno, letos nám Všem může dělat světlo z Betléma radost nejdéle před Vánocemi, jak jen to jde. Což sebou nese mnoho otázek z hlediska uchovávání světla, tak aby nezhaslo. Jako třeba, co je lepší? Petrolejka, nebo svíčka? Když Petrolejka, tak jaká? ...
 • Betlémské světlo v Kutné Hoře
  Vše proběhlo podle rutiny: sobota 19. 12. 2015 na nádraží, ve středu 23. 12. na Palackého náměstí skauti a skautky, mladé kmeny a na Štědrý den 24. 12. Ekumenická slavnost pod vánočním stromem (zúčastňují se spíše oldskauti). Kazatel Církve bratrské Miloš Hejzlar, který tyto ekumenické slavnosti v Kutné Hoře zavedl a po deset let je organizoval, ...
 • Betlémské světlo ve Slaném
  Příjemné sváteční dny, rád bych Vám zaslal několik informací z dnešního Betlémského světla. Celkem jsme během dneška ve Slaném zapálili 142 světýlek. Počet lidí, kteří se z Betlémského světla mohou radovat je tedy mnohem vyšší. Světlo jsme donesli také do kláštera Nejsvětější trojice, kostela Sv. Gotharda, domu s pečovatelskou službou a penzionu pro seniory Na Sadech. O Betlémské ...
 • Betlémské světlo v Čáslavi
  23. prosince si Čáslavané již tradičně vyzvedávali Betlémské světlo. Tento plamínek symbolizuje věčné světlo v našich duších. Akce proběhla ve středu, v tee-pee na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Předvánoční atmosféru umocňoval zpěv tradičních vánočních koled a skautských písní v podání čáslavských skautů a skautek. Většina návštěvníků využila možnost občerstvit se trochou čaje. Lidé si přinášeli ...
 • Adventní koncert v Hostomicích
  Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové uskutečnili o čtvrté adventní neděli 21. prosince 2014 od 16:00 hodin v kostele Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích svůj 150. samostatný veřejný koncert, tentokrát s názvem LAETENTUR COELI. Ten uzavřel cyklus koncertů duchovní hudby v rámci římskokatolické hořovické farnosti (2011-2014, devět koncertů). Šestkrát byl maestrem di ...
 • Předávání Betlémského světla v brněnském pravoslavném kostele
  Tak jako každý rok i letos přinesly skautky ze 4D oddílu Betlémské Světlo do svátečně vyzdobeného kostela sv. Václava pod Špilberkem i místním věřícím. Na začátku bohoslužby si Betlémské Světlo od děvčat převzal otec Fejsak a zahájil tak Vánoce pravoslavné církve.
 • Rozdávání Betlémského světla turnovskými skauty
  O víkendu, kdy se po celých Čechách rozváželo Betlémské světlo, nezůstali ani turnovští skauti pozadu. V sobotu se uskutečnilo vystoupení v kapličce na Bukovině u Turnově, v dobu, kdy začínalo, vyjelo Betlémské světlo z Pardubic. Hned od 16 hodin pokračovalo vystoupení v Ohrazenicích, kam již Betlémské světlo dorazilo a rozzářilo tak domovy Ohrazenických. V neděli potom za účasti ...
 • Betlémské světlo ve Slaném
  Celkem jsme během dneška ve Slaném zapálili 144 světýlek. Počet lidí, kteří se z Betlémského světla mohou radovat je tedy mnohem vyšší. Světlo jsme donesli také do kláštera Nejsvětější trojice, kostela Sv. Gotharda, domu s pečovatelskou službou a penzionu pro seniory Na Sadech. O Betlémské světlo je tradičně zájem nejen mezi Slaňáky, ale i mezi občany ...
 • Rozdávání Betlémského světla v Čáslavi
  Stalo se již tradicí, že si i v Čáslavi mohou zájemci vyzvednout Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc, který symbolizuje věčné světlo v našich duších. Tato akce proběhla v úterý 23. 12., v tee-pee na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Vánoční atmosféru umocňoval zpěv tradičních vánočních koled a skautských písní v podání čáslavských skautů a skautek. Většina návštěvníků využila ...
 • 1. oddíl Pražmo s Betlémským světlem na Ivančenu
  22. prosince 2014 (se vzpomínkou na Vláďu Čermáka Zuzinu 17. 12. 1919) Naše pouť si dala za cíl připomenout 95. výročí narození Vládi Čermáka-Zuziny a znovu vynést Betlémské světlo na Ivančenu, což je výzva jistě pro každého skauta.   Zlatá neděle, přes noc napadl lehký poprašek, který však přes den roztál, takže to příliš adventně nevypadalo. Při pohledu z ...
 • Předání Betlémského světla ve Starobrněnské bazilice
  Jak už se stalo pěknou tradicí, Betlémské světlo do baziliky Panny Marie na Starém Brně přinášejí vždy skauti a skautky z 91. a 26. oddílu. I ve středu 24. 12. 2014 tomu nebylo jinak, Pepa s Martičkou předali otci opatovi při mši svaté plamínek Betlémského světla, který tímto symbolem Kristova narození zapálil svíci u betléma. Odtud si ho potom mohli lidé odnést i do ...
 • Vánoce na brněnské radnici 23. 12. 2013
  Již tradičně po celý den rozdávali skauti a skautky na brněnské radnici Betlémské Světlo. První skupinka přišla o něco dříve, aby nachystala všechny svíčky a kalíšky, potřebné k rozdávání. Úderem desáté se otevřely brány radnice pro širokou veřejnost a do všech prostor se nahrnuly spousty lidí. Skupinky skautů z brněnských oddílů se pak v rozdávání střídaly po celý ...
 • Rozvoz Brno – Bylnice 21. 12. 2013
  S ešli jsme se ráno na nádraží, jako obvykle. Anda a Míša z Třebíče, Lukáš, Šimon a já, Teti, všichni z Brna. Devítiletý Šimon jel s námi jako kurýr poprvé a moc se na to těšil. Skoro na každé zastávce jsme vystupovali a předávali naše Světýlko. Holky s Lukášem se střídali v rozdávání a počítání přítomných na zastávkách, malý Šimon to pak ...
 • Rozvoz Betlémského světla Brno-Pardubice
  V sobotu ráno 21. 12. jsme vyrazili já, Švýcar, s Jirkou Douškem, Vrabčákem, Katkou Černou a Kubou… na vlakové nádraží v Brně, kde jsme převzali Betlémské Světlo a vyrazili na dlouhou cestu do Pardubic. Na každé stanici jsme měli za úkol předat Betlémské Světlo skautům i lidem, kteří na něj čekali a oni nás za to obdarovali cukrovím, svíčkou nebo přáníčkem. Po cestě ve vlaku jsme ...
 • Betlémské světlo na Ivančeně
  V souvislosti s akcí se světlem betlémským se zmiňuje úryvek z evangelia apošlola Jana: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Což lze vztáhnout i na odkaz popravených odbojářů, kteří sice byli popraveni, mohlo by se zdát, že zlo zvítězilo, ale jejich odkaz nám osvětluje cestu i v současné době – např. že ...
 • Betlémské světlo v Čáslavi
  Čáslav – Stalo se již tradicí, že si i v Čáslavi mohou zájemci vyzvednout Betlémské světlo. Tato akce proběhla v pondělí, v tee-pee na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Vánoční atmosféru umocňoval zpěv tradičních vánočních koled v podání čáslavských skautů a skautek. Mnozí zájemci o zapálení světla využili možnost občerstvit se domácím cukrovím a ohřát se trochou ...
 • Adventní koncert v Mrtníku
  Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové oživili o čtvrté adventní neděli 23. prosince 2012  kostel Narození Panny Marie v Mrtníku. Dominantou koncertního programu, jehož mottem byl text slavného motetta českého kantora Tomáše Kolovrátka (1763–1831), byla Missa ex D významného českého skladatele 18. století Jiřího Ignáce Linka (1725–1791). Linek, rodák ...
 • Rozvoz Bohumín – Mosty u Jablunkova
  Cesta probíhala velmi klidně bez komplikací a problémů. Na zastávkách čekali zájemci ve větších skupinách a někde i jen jeden zájemce. Po přívozu do konečné stanice plamínek zaplál v kanceláři ČD. V tento den ještě světýlko pokračovalo na farní úřady v našem regionu a také bylo zapáleno v klášteře sester Alžbětinek v Jablunkově, kde jej ...
 • Předávání Betlémského světla ve Starobrněnské bazilice
  Na Štědrý den, 24. 12. 2012, při mši svaté v 15.00 hod. předali v Starobrněnské bazilice o. opatovi v obětním průvodu Betlémské světlo zástupci střediska Řehoře Mendla Pepa s Martičkou. Po mši sv. byla zapálena tímto plamínkem svíce u betléma, odkud si tento symbol Boží lásky potom odnášeli návštěvníci bohoslužby do svých domovů.
 • Betlémské světlo přivezené oddílem Lipenská dvojka z Lipníku nad Bečvou
  Letos to bylo poprvé, co se náš oddíl zúčastnil akce Betlémské světlo, distribuci světélka jsme měli rozdělenou na dva dny. Náš oddíl je velký a míst v autech málo. První den 22. 12. jsme pro světélko jeli do Hranic na Moravě a potom ho rozvezli v našem městě na místa, historicky známá už několik let, kde si pro ...
 • Plný kostel ve Višňové
  Tak už zase přišly Vánoce a s nimi i vánoční tradice. Jednu z nich jsme nemohli v našem višňovském skautském oddíle vynechat ani letos – předávání Betlémského světýlka. Za těch asi deset let, kdy tuto tradici ve středočeské vesnici Višňová udržujeme, už jsme si vytvořili početné a věrné publikum, takže se barokní kostelík svaté Kateřiny ...
 • Rozvoz Brno–Bylnice 22. 12. 2012
  Ráno jsme se sešli s ostatními kurýry na nádraží, Anda, Filip (oba z Třebíče) a já. Vlak nám jel v 7.35 směrem na Uherské Hradiště. Ohlásili jsme se průvodčímu, nalepili znaky BS, Brouček nás vyfotil a už jsme jeli. Do Uherského Hradiště nás čekalo pouhých deset stanic, na kterých byli zájemci o Betlémské Světlo. Hned ...
 • Vánoční hra a Betlémská spirála
  Ve čtvrtek 22. prosince 2011 rodiče společně s dětmi konečně odhodili předvánoční stres a nadechli se slavnostní atmosféry plné andělů, světýlek a odlesků, cinkání zvonků, zpívání koled… Náladu očekávání a tajemna vytvořil amatérský divadelní soubor Klika z Prahy, ve kterém účinkuje jedna aktivní maminka z naší školky. Za zpěvu koled a originálních kulis, pomocí světel a ...
 • Betlémské světlo v brněnském pravoslavném kostele
  Čas tříkrálový není jen časem charitativní sbírky, ale i časem, kdy svoje svátky vánoční oslaví i pravoslavní věřící. Před sedmou hodinou večerní jsme se Nela, Mája a já sešly v kostele sv. Václava. Na předem připravenou svíčku jsme přenesly plamínek z lucerny a čekaly na oficiální zahájení bohoslužby, kdy se zde Světlo předává do rukou ...
 • Betlémské světlo s živým betlémem ve Višňové
  Náš skautský oddíl ve středočeské vesničce Višňová má pár tradic, které odolávají vlivu času. Jednou z nich je i každoroční předávání Betlémského světla. Většinou se ale nespokojíme s pouhým předáním světýlka, ale nacvičíme k tomu s dospělými nebo dětmi (nebo nejčastěji všemi, kdo jsou po ruce:-)) i dramaticko-hudební představení živého betléma. Scénář ani provedení nebývají vždycky perfektní, protože čas ...
 • Domov důchodců a Domov se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb na Sadové ulici v Boskovicích
  Jak jsem již avizoval v sobotní reportáži, Betlémské světlo je díky skautům z oddílu Nibowaka v Boskovicích. Tohle mírové vánoční poselství převzali od brněnských kamarádů, kteří je rozváželi vlaky ČD do celé naší krásné vlasti. Samozřejmě, že si tento symbol nenechají pro sebe. A jako správní skauti se o radost chtějí podělit s ostatními. Prvním místem, ...
 • Boskovice
  Na Štědrý den dopoledne bývá na Masarykově náměstí v Boskovicích většinou méně lidí než v jiné dny. Všichni již doma připravují sváteční okamžiky, finišují s balením dárků, pečou kapry, míchají bramborový salát, dolaďují poslední věci tak, aby Štědrý večer proběhl v rodinném kruhu opravdu hladce. Občas se objeví opozdilci, kteří spěchají do ještě otevřených obchodů zakoupit poslední drobnosti. Třeba ...
 • Fryšták na Zlínsku
  Tak jako posledních 18 let jsem dovezli BS do našeho města. Je jasné, že za ta léta už se Betlémské světlo u nás stalo tradicí a patří k místnímu koloritu vánočních oslav, tak jak Půlnoční mše či Živý Betlém na náměstí. O tradici BS světla se starají Skauti a Skautky z oddílů SSSČR. A tak jsme měli minulou ...
 • Vánoce na Brněnské radnici 2011
  Jako každým rokem i letos rozdávali skauti na brněnské radnici Betlémské Světlo, Světlo míru a pokoje. Kdo neměl vlastní lucernu, dostal kalíšek se svíčkou. Stále více však přibývá těch, kteří si už vlastní lucernu nosí. Zástupci pěti brněnských oddílů se od rána střídali v této „radostné“ službě. A i když byl letos počet návštěvníků nižší, než ...
 • Cesta z Plzně do Železné Rudy (17. 12. 2011)
  Sešli jsme se u sochy Hutníka kolem 14:45. Nádraží ze vnitř nebylo vůbec poznat, protože tam bylo hodně lešení a míň prostoru. Tam už čekal Sopťa a Kašpy s Betlémským světlem. Napřed jsme se loučili a potom už jsme šli směr na vlak, zamávali a jeli. Sundali jsme si bundy a tašky. A také jsme ...
 • Doporučení k rozdávání BS ve dnech státního smutku
  Milé sestry, milí bratři, v souvislosti s úmrtím Václava Havla a vyhlášením státního smutku se objevily dotazy vztahující se k Betlémskému světlu a jeho distribuci ve dnech státního smutku a obecně v těchto dnech, kdy si připomínáme památku zesnulého pana prezidenta. Dovolujeme si Vám, kteří se ve vesnicích a městech staráte o to, aby se Betlémské světlo dostalo k těm, k nimž se ...
 • Rozvoz Betlémského světla v Bořeticích 17. 12. 2011
  Betlémské světlo je tradičně jedním ze symbolů Vánoc. Z naší farnosti jsme jej jeli vyzvednou s dětmi a dobrovolnými hasiči do Zaječí. To byla jízda…  Více fotek a info na www.boretice-farnost.cz.
 • Rozvážení Betlémského světla na trati Brno–Bylnice 17. 12. 2011
  Sešli jsme se po roce zase na brněnském nádraží, Anda–Klíště, Lukáš a já. Pozdravili jsme se s ostatními kurýry a už honem do vlaku. Cesta k zastávkám byla ve znamení očekávání, kolik zájemců nás kde bude čekat. Byli skoro na všech. Ve Veselí nad Moravou se Klíště dokonce setkala s kamarádkou z kurzu. Setkání to ...
 • Předávání na brněnské Nové radnici – 23. 12. 2010
  Také 23. 12. 2010, v rámci akce „Vánoce na radnici“, skauti a skautky z brněnských oddílů celý den rozdávali Světlo míru a pokoje všem zájemcům, kteří si pro něj přišli. Někteří se svými vlastními lucerničkami. A těm, kdo ji neměli, darovali kalíšek se svíčkou.
 • Předávání Betlémského světla v brněnském pravoslavném kostele – 6. 1. 2011
  Betlémské světlo dorazilo i k pravoslavným věřícím, kteří slaví svoje Vánoce podle juliánského kalendáře o 14 dní později, právě na svátek Tří Králů. V Brně se tak stalo ve čtvrtek 6. 1. 2011. I sem jej přinesly skautka a světluška ze 4D oddílu z 1. střediska Řehoře Mendla, kde se Betlémské světlo uchovává pro pravoslavné věřící ...
 • Betlémské světlo a živý betlém v Záměli – 24. 12. 2010
  Nejen v půlnoční hodinu anděl se zjevuje, zpívá se v jedné vánoční písni. V obci Záměl měli návštěvníci a zájemci o betlémské světlo možnost vidět hned anděly dva – docela živé – a navíc i celou svatou rodinu. Vánoční atmosféru 24. prosince navodilo čtené evangelium sv. Lukáše. Mnohým tak objasnilo, proč jsou tyto dny pro věřící ...
 • Cesta do Vídně pro Betlémské světlo – 12. 12. 2009
  V sobotu ráno z Mendlova náměstí odjíždí dva autobusy s důležitým posláním – přivézt z Vídně Betlémské světlo, které tam bude předáno jednotlivým národním delegacím skautů. Kolem 10.00 hod. přijíždíme na místo, protože máme ještě téměř čtyři hodiny čas, naše skupina, složená ze zástupců 26., 72. a 91. oddílu vyráží do centra Vídně, abychom si prohlédli zdejší pamětihodnosti, ...

Napsat komentář