Typy akcí na webu Betlémského světla

Od letošního roku rozlišujeme 2 různé typy akcí:

  1. Místní akce - Pokud při předávání Betlémského světla plánujete doprovodnou akci, zvolte tuto možnost. Jedná se například o živé betlémy atp.
  2. Místo pro převzetí - Jedná se o místo, kde vy sami nabídnete Betlémské světlo široké veřejnosti. V tomto typu se nepočítá s doprovodnou akcí, např. možnost převzetí Betlémského světla v klubovně, kostele, faře...