Podmínky pro přídání místní akce

  1. Odeslání formuláře "Nová místní akce" na stránkách http://www.betlemskesveto.cz (dále jen „formulář“) je zcela zdarma.
  2. Organizátorem místní akce se stává každý, který vyplní formulář a úspěšně jej odešle (dále jen „organizátor místní akce“).
  3. Organizátorem seznamu místních akcí je "Středisko Řehoře Mendla Brno" (dále jen „organizátor seznamu místních akcí“).
  4. Organizátor místní akce odesláním formuláře souhlasí se zvěřejněním všech zadaných údajů na stránkách http://www.betlemskesvetlo.cz a poskytnutí těchto údajů partnerům akce za účelem propagace této akce. Dále organizátor místní akce uděluje orgazizátorovi seznamu místních akců svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů organizátorovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje organizátor místní akce na dobu neurčitou. Organizátor místní akce má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
  5. Organizátor seznamu místní akcí si vyhrazuje právo vyplněné údaje změnit, úplně smazat nebo tyto údaje nezveřejnit pro účely propagace Betlémského světla.
  6. Organizátor seznamu místní akcí si vyhrazuje právo úprav podmínek pro přidání místní akce.