Betlémské světlo 2016

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky.

V sobotu 17. 12. 2016 jsme za spolupráce dalších skautů rozvezli Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Děkujeme všem kurýrům, kteří se zasloužili o rozvoz Betlémského světla vlaky po České republice. Betlémské světlo se díky nim  dostalo odhadem do 500 míst. Odsud si jej převzali zájemci do svých domovů a k dalším zájemcům, kde se stalo součástí rodinných oslav vánočních svátků.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

bs_dlane_sv-1024x361

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *