Mapa rozvozu

Zde můžete přidat do mapy svou akci, při které budete rozdávat Betlémské světlo NEBO po zadání místa bydliště najít akci, na které můžete plamínek získat. Pokyny a více informací o rozvozu naleznete pod mapou.

#Legenda
Rozvoz
Místní akce

Rozdávání Betlémského světla příchozím

Doporučujeme počítat s tím, že rozdávání Betlémského světla bude možné pouze pod širým nebem

Neplánujte hromadné rozdávání v kostelích (ale třeba před nimi), na radnicích (ale třeba před nimi) ani v jiných budovách, ani kdyby to bylo v daný čas kolem 18. prosince možné. Setkávání lidí v budovách stále zůstává zvýšeným rizikem přenosu nákazy! Tato situace jistě v mnoha místech opět změní někdy i desítky let zaběhané postupy, ale jsme skauti, na změny připraveni a ohleduplní k druhým i sami k sobě. 

Počítejte s potřebou zajistit u všech dobrovolníků potřebné ochranné pomůcky.
Počítejte s organizací lidí čekajících ve frontách.
Místo a způsob předávání zajistěte a vyberte tak, aby bylo možné v každém okamžiku udržovat rozestupy.
Dříve jsme všichni skláněli hlavu nad jednou lampou – letos to ale opět nebude možné. 

Počítejte s tím, že předávání Betlémského světla bude náročnější i v letošním roce.

Donáška Betlémského světla do domů a bytů

Tuto službu doporučujeme opět velmi omezit.
Pokud se rozhodnete konkrétním lidem po vzájemné domluvě světlo donést, snažte se provést předávku bezkontaktně, například z ulice do okna nebo dveří.

Pokud musíte do domů vstoupit, tak vždy jednotlivě nebo nejvýše ve dvojicích, udržujte rozestupy, mějte respirátor a požádejte o totéž i ostatní.
Vynechejte zpěv – kapénky a aerosoly se šíří mnohem více než klidné slovo. Myslete na to, že respirátory omezují riziko přenosu, ale nesnižují jej na nulu.
Je zcela v pořádku, pokud se rozhodnete tuto službu v letošním roce s ohledem na možná rizika vůbec nenabízet.

Donáška Betlémského světla do domovů seniorů apod.

Tuto službu doporučujeme v letošním roce velmi omezit.
Je vysoce pravděpodobné, že obvyklé návštěvy domovů pro seniory spojené se zpěvem koled a předáním Betlémského světla letos vůbec nebudou možné.
Domluvte se předem telefonicky se zařízením, jestli o předání Betlémského světla za ztížených podmínek stojí, a pak postupujte podobně jako u předávky do bytů jednotlivců.

Pokud má dané zařízení například zahradu, na kterou se klienti zařízení mohou dívat z oken, zvažte, s přísnou opatrností, jestli je možné přijít na zahradu a třeba zazpívat koledu. Pokud k tomu přistoupíte, zpívejte (přestože budete venku) vždy s dostatečnými rozestupy mezi přítomnými skautkami a skauty.
Určitě je zcela v pořádku, pokud se rozhodnete tuto službu v letošním roce s ohledem na možná rizika vůbec nenabízet.