Přeskočit na obsah
Mapa rozvozu

Informace

Plamínek z Betléma představující symbol míru putuje každoročně v předvánočním období letecky do Rakouska. Tam se na ekumenický obřad sjíždí delegace skautů z celé Evropy, aby poselství v podobě plamínku v lucerně šířily dál do svých mateřských zemí. V České republice se Betlémského světla ujímají dobrovolní skautští kurýři a po železnici ho rozvážejí do všech koutů naší země. Zapojit se může každý, ať už je věřící nebo ne. Jde především o ono poselství míru, a tedy o propojování komunit skautů, neskautů, farností a další široké veřejnosti. Akt předání Betlémského světla bývá obvykle spojen s místní akcí, kterou pořádají dobrovolníci, dle pravidel v/po rozvozu světla skauty po ČR – zpravidla v týdnu před Vánoci nebo v přímo 24.12. Akce již z podstaty nesmějí být spojovány se žádnou charitativní či finanční sbírkou, ani žádnými dobrovolnými příspěvky.

Pro veřejnost

Pokud si chcete světlo z Betléma obstarat domů, můžete toho docílit dvěma způsoby. Je možné přijít si plamen odpálit přímo k vlaku v den rozvozu, jehož datum zveřejňujeme na našich webových stránkách a sociálních sítích. Kam nejblíže k vám přijede vlak s kurýry a v kolik hodin zjistíte díky naší mapě. Na nástupišti vystoupí z vlaku skauti s lucerničkami a rádi vám plamínek předají do vašich luceren. Zároveň je ale potřeba nezdržovat vlak, a proto prosíme, abyste si v případě velkého počtu zájemců předali světlo mezi sebou a nechali kurýry putovat zase o stanici dál. 

Většinou na peronech potkáte i další skauty, kteří si Betlémské světlo vyzvedávají, aby mohli v dalších dnech uspořádat tzv. místní akce. Ty obnáší rozdávání světla například ve skautských klubovnách, na náměstích, kapličkách či v knihovnách. Často se setkáte i s doprovodným programem. Místní akce se mohou konat kdykoliv po dni rozvozu, to už záleží na konkrétních organizátorech. Jaké akce a kdy se konají ve vašem okolí zjistíte opět díky mapě Betlémského světla. 

Píseň Betlémského světla

V roce 2022 pro nás skupina Hm… složila tématickou píseň. Její text i s akordy si můžete stáhnout zde. Na konci stejného roku vyšel i videoklip seskládaný ze záběrů skautů z celé republiky. Videoklip můžete najít na oficiálním YouTube kanálu Junáka či na instagramovém profilu Junáka.

Pro skautské zájemce

Pokud jsi skaut/ka a chtěl/a bys přidat ruku k dílu, jednou z možností je pomoc s rozvozem. Běžně se vypravují dvě skupiny vlaků obsluhovaných kurýry s Betlémským světlem. Tou první jsou takzvané páteřní vlaky, kterými se světlo rozváží po hlavních železničních uzlech.  Navazující druhou skupinou jsou vlaky lokální. Těmito spoji se plamínek rozváží po menších obcích. Lze tedy vytvořit skautský kurýrní tým a domluvit se, po jaké vlakové trase by se u vás světlo dalo rozvézt. Aby se celá akce mohla uskutečnit, je potřeba nejpozději v polovině září daného roku napsat email na adresu [email protected].

Druhou velmi užitečnou aktivitou v rámci Betlémského světla jsou místní akce. Ty obnáší zorganizování událostí v jednotlivých obcích, kam si mohou lidé přijít se svíčkou pro betlémské poselství. Z hlediska pořadatelů je potřeba zajít si nejprve k rozvozovému vlaku a opatřit si světlo, které následující dny bude plápolat třeba někde v klubovně. A podle časových možností pak před Vánoci plamínek předávat dál všem zájemcům. Registrace místních akcí probíhá přes aplikaci na webových stránkách Betlémského světla. Díky tomu se událost stává oficiální a je uveřejněná na mapě kontaktních míst. Pro organizaci je důležité rozmyslet si místo, čas a průběh celé akce.

Historie a současnost Betlémského světla

Jak vznikla tradice Betlémského světla?

Současné podobě Betlémského světla předcházely tři důležité události.


Na úplném začátku všeho je italský voják s hořící svící vracející se z křížové výpravy do Svaté země v roce 1099. Slíbil, že pokud tažení přežije, přinese domů plamen ohně z betlémské baziliky. Nesl ho přes hory a pouště, chránil před větrem i na moři. I když byl na konci svých sil, plamen domů donesl.


V novodobé historii za myšlenkou světla míru stojí rakouská umělkyně českého původu Ada Brandstetter a její vzpomínky na Štědré dny v Plané u Tachova. Děti si večer po zpěvu koled odnášely domů rozsvícené lucerničky zapálené plamenem přímo „od Ježíška“ z vánočního stromu u kostela. Ada obnovila tuto tradici ve svém druhém domově Nussdorfu pod názvem „Světlo ve tmě“. Posléze se tradicí nechala inspirovat veřejnoprávní rakouská televize ORF. V roce 1986 v rámci vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem přivezlo světlo přímo z Betléma jedno z postižených dětí rakouskými aerolinkami do Lince.


Třetím hybatelem byl vůdce vídeňských skautů Herbert Grünwald, který v roce 1989 do této akce zapojil skauty a skautky. Díky silné mezinárodně propojené skautské organizaci se začalo světlo distribuovat do celé Evropy i Ameriky. A právě v tomto roce, den před Vánoci, Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl společně s rakouskými skauty oddíl bratří Revilliodových, který působil jako součást Českého a slovenského exilového skautingu.

Jak vypadá tradice v dnešní době?

Každý rok vyberou rakouské neziskové organizace ze svého kruhu dítě, které v daném roce vykonalo zvlášť mimořádný čin. Chlapec nebo dívka potom odjede do jeskyně narození Ježíše Krista v Betlémě a vyzvedne světlo míru. Rakouskými aerolinkami plamének v ohnivzdorném obalu dopraví do Rakouska. Třetí adventní sobotu je poté v rámci ekumenické bohoslužby symbol míru předáván delegacím z celého světa.


Za Českou republiku organizují distribuci světla skauti z Brna, kteří každoročně společně s dalšími vybranými skauty odjíždějí do Rakouska na slavnostní ceremoniál, kterého se účastní kolem 1400 skautů a skautek více než dvaceti různých národností. Kurýři po návratu plamínek míru předají v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně do rukou biskupa brněnského, který mu požehná.


Na čtvrtou adventní sobotu potom skauti světlo rozvážejí vlaky po celé České republice a předávají ho dalším dobrovolníkům a zájemcům.


Betlémské světlo a jeho poselství se tak šíří mezi miliony lidí, aby jim v jejich domovech o vánočních svátcích připomínal narození Ježíše Krista – mír, lásku, víru, naději a přátelství.