Mapa rozvozu

Pro média

Kontakty

Hlavní koordinátor Betlémského světla:
Jiři Dorazil – Alex, tel.: 777 212 108, e-mail: [email protected]

Tisková mluvčí Junák – český skaut, z. s.:
Barbora Trojak, tel.: 731 403 647, e-mail: [email protected]

Tiskové zprávy

Plamínek, který je pro mnohé již neodmyslitelnou součástí Vánoc, převezmou čeští skauti od těch rakouských v neděli 12. prosince. V sobotu 18. prosince ho pak rozvezou po celém Česku.

„Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství, zároveň také v tomto často hektickém období lidem připomíná, že ty nejdůležitější věci jsou křehké a vyžadují naši pozornost,” uvádí mluvčí Betlémského světla Zuzana Hrbková.

Plamínek již z Betléma doputoval letecky do Rakouska, odkud ho tamní skauti budou šířit dál. V běžných letech se v některé z rakouských katedrál koná slavnost s ekumenickou bohoslužbou, během níž si Betlémské světlo přebírají skautské delegace z různých zemí. Kvůli pandemii covid-19 to ale letos již po druhé nebude možné. Světlo si tak světlo přeberou čeští skauti od svých rakouských kolegů na hranicích v Břeclavi, a to v neděli 12. prosince v 8:30 hod. Vybranými světlonoši budou Amálie z Břeclavi a Martin z Lužic, kteří se zapojili do pomoci po letošním tornádu na jižní Moravě. Betlémské světlo dovezou do Brna (12. 12., EC 280 Metropolitan v 9:07 z Břeclavi, 9:38 v Brně) a donesou ho do katedrály svatých Petra a Pavla na Petrově.

V sobotu 18. prosince se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice. Rozvoz probíhá již tradičně od brzkého rána po vlakových trasách, jejich přehled je k dispozici na www.betlemskesvetlo.cz.

Na mnoha místech a lokálních akcích si poté až do Štědrého dne budou moci lidé připálit svíčky nebo lucerničky a Betlémské světlo si odnést do svých domovů. Skauti a skautky světlo nerozvážejí pouze vlaky, ale umisťují ho i do různých institucí (fary, obecní úřady), obchází domovy pro seniory a připravují mnoho akcí pro veřejnost. Přehled všech akcí a odběrných míst najdete rovněž na webové stránce Betlémského světla.
U všech akcí spojených s rozdáváním Betlémského světla je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Organizátory místních akcí skauti vyzývají, aby upřednostnili setkání mimo uzavřené prostory. 

Betlémské světlo do Česka dorazí již po třiatřicáté a o jeho šíření se starají především skauti a skautky, ale také řada dalších dobrovolníků. Plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.
Betlémské světlo pomáhají skautům rozvážet České dráhy a další dopravci. Celý projekt Betlémského světla má na starosti tým skautů a skautek z Brna.

  • Betlémské světlo se k nám poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to do Českých Budějovic a do Prahy. Pod sochu sv. Václava dorazilo díky exilovým skautům z Rakouska, kteří tak v prosinci 1989 spolu s těmi českými oslavili fakt, že se konečně dočkali svobody.
  • Světýlko si v místě narození Ježíše Krista, Betlémě, přebírá každý rok hoch nebo dívka, kterým se říká „Dítě světla“. Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky ve speciálním bezpečnostním obalu. Letošním Dítětem světla je dobrovolný hasič Tobias Nußbaumer.
  • Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem.

Kontakt:

Brno, předání na hranicích:
Zuzana Hrbková | [email protected] | 777 968 521

Praha, celostátní média:
Barbora Trojak | [email protected] | 731 403 647

Fotografie pro vaše využití – s uvedením autora.