Přeskočit na obsah
Mapa rozvozu

Betlémské světlo

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Harmonogram pro rok 2023

  • POZOR ZMĚNA! – původní termín ceremoniálu byl změněn z 16.12. na 9.12.
  • 9. 12. 2023 Ceremoniál Betlémského světla v Linci
  • 10. 12. 2023 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově
  • 16. 12. 2023 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí

Rozvoz a místní akce

Rozvoz a místní akce

9. 12. 2023 Ceremoniál v Linci

10. 12. 2023 Přivítání světla na Petrově

16. 12. 2023 Rozvoz pro ČR

Pomocí tlačítek v pravém horním rohu si můžete mapu přiblížit. Kliknutím na ikonu vlaku zjistíte informace o rozvozové trase. O možnostech vyzvednutí světla v dané obci se dozvíte kliknutím na ikonu plamínku
#Legenda
Rozvoz
Místní akce
MHD

Mír začíná u Tebe

Frienden beginnt mit Dir

Římanům 12, 15–18

Ukažte své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Moudrost shůry je čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí ti, kdo rozsévají pokoj.

Nášivky od rakouských skautů k příležitosti BS 2022 budou k dostání na ceremoniálu nebo k objednání na e-mailu: [email protected]

cena : 5 Euro z každé nášivky 2 Eura poputuje na podporu Ukrajiny, více o projektu zde (https://donate.scout.org/project/3c3100ed-95ad-4ae9-b8e8-c168263c13ed)

Podporují nás