Mapa rozvozu

Betlémské světlo

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Harmonogram pro rok 2021

  • 11. 12. 2021 Online přenos ceremoniálu v Salzburgu
  • 12. 12. 2021 Převzetí světla od rakouských skautů a přivítání v brněnské katedrále na Petrově
  • 18. 12. 2021 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí

Rozvoz a místní akce

Rozvoz a místní akce

15. 11. 2021 Otevření registrace místních akcí

11. 12. 2021 Online ceremoniál v Salzburgu

12. 12. 9:38 Příjezd vlaku EC 280 Brno hl.n.

12. 12. 2021 10:30 Přivítání světla na Petrově

18. 12. 2021 Rozvoz pro ČR

Pomocí tlačítek v pravém horním rohu si můžete mapu přiblížit. Kliknutím na ikonu vlaku zjistíte informace o rozvozové trase. O možnostech vyzvednutí světla v dané obci se dozvíte kliknutím na ikonu plamínku
#Legenda
Rozvoz
Místní akce

Zasejte pokoj – sklízejte spravedlnost

Frieden säen – Gerechtigkeit ernten

Jakub 3, 13–18

Ukažte své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Moudrost shůry je čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí ti, kdo rozsévají pokoj.

Partneři akce