Náměty k Betlémskému světlu

Pro ty z vás, kteří ještě nevíte, co to je, chci napsat pár slov o tomto novodobém vánočním zvyku. Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

A pro ty, kteří se už s Betlémským světlem potkali, malé připomenutí. Tato akce není na to, aby veřejnost věnovala pozornost skautům, ale aby skauti věnovali pozornost  veřejnosti. Díky této akci, při které mají skauti možnost navštívit ve svém okolí spoustu sousedů a známých, mají možnost si všimnout, kdo by potřeboval malou pomoc i během roku. Na základě těchto osobních kontaktů a předávání vánočního poselství mezi sousedy a známými se postupně stala z Betlémského světla „novodobá vánoční tradice“. A to správné ovoce přinese Betlémské světlo tehdy, až tyto jednorázové kontakty členů skautských oddílů se sousedy v době předvánoční přerostou v kontakty trvalejší během celého roku. Třeba si některé oddíly takto najdou „svého“ dědečka či babičku, kterým budou pomáhat (mnohdy hlavně občasnou společností v jejich osamělosti).

Kdo se chce zapojit do této akce a pomoci při roznášení, má možnost zjistit potřebné informace na tomto webu. Jsou zde trasy vlaků, kterými se Betlémské světlo poveze; pokud chcete uspořádat vlastní vánoční akci pro svoje okolí, spojenou s rozdáváním, máte možnost na tyto stránky toto oznámení přidat.

Když půjdete poprvé k vlaku, kterým se Betlémské světlo rozváží, bylo by dobré mít s sebou dvě lucerny a dřevěné špejle. Pomocí špejle si přenesete plamen od svíčky kurýrů do lampy.  Kurýři tímto způsobem zapalují lampy na každé vlakové zastávce a tak se šíří Betlémské světlo dál. Může se ale stát, že vítr plamínek uhasí, a proto doporučujeme mít ještě druhou tzv. „záložní“ lampu. V nádražní hale je pak možné si znovu přenést Světlo i do této lampy. Dále doporučujeme mít s sebou pár plastových kelímků (ty, co se dávají do nápojových automatů) a čajových svíček. To pro případ, že by někdo Betlémské světlo chtěl také, ale neměl by s sebou žádnou lampu. Do lamp a petrolejek si dejte lampový olej, protože ten je buď bez zápachu nebo aromatizován, na rozdíl od petroleje. Nezapomeňte, že není v časových možnostech kurýrů připálení více než tří lamp, aby nenarušovali plynulost jízdního řádu vlaku. Ostatní je už na Vás, jak se domluvíte a Světlo si mezi s sebou předáte. Je pěkné popřát si s ostatními na nádraží pěkné Vánoce, popřípadě předat vánoční přáníčka, kalendáříky, zazpívat…

Pokud budete Betlémské světlo roznášet věřícím lidem, je dobré domluvit se v místním kostele a spojit akci s bohoslužbou. V domovech důchodců a nemocnicích je vhodná menší vánoční besídka (zpívání koled, recitování, četba, předání malých vlastnoručně vyrobených dárečků…) pro radost a vytvoření vánoční nálady osamělým lidem a těm nemocným, kteří nemohou na Štědrý den být se svojí rodinou. Proto je dobré umístit někde schránku, do které mohou lidé vložit adresu, kam chtějí Betlémské světlo přinést, jestliže z jakýchkoliv důvodů si pro něj nemohou přijít sami. Hodně záleží na nápaditosti a vynalézavosti skautských vůdců a vůdkyň oddílů. A za těch 25 let jsme poznali, že těmito vlastnostmi oplývají v hojné míře. Věříme, že i vám se tato akce jistě podaří.

Zveřejnění vaší akce si můžete také domluvit v místních médiích (listy městských čtvrtí a obecní časopisy) nebo na vašich oddílových webech.

A jedno důležité upozornění: v České republice není předávání Betlémského světla spojeno s žádnou sbírkou, ani charitativní. Je to jen akce spojená s tím, přinést radost a vánoční pohodu svému nejbližšímu okolí. Pokud vám někdo bude chtít něčím přispět, poraďte těmto lidem, ať to sami věnují vesničkám SOS, nemocnicím, domovům, prostě všem, kteří tuto pomoc potřebují.

A na závěr malá prosba. Napište nám, jak se vám akce povedla, případně, jaké jsou vaše zážitky během ní. Věřte, že i nám tím uděláte radost, budeme vědět, že je nás, dobrovolníků, kteří dělají něco navíc pro svoje okolí, zase o něco víc.

Stanislava Vachová – Teti, středisko „Řehoře Mendla“ Brno.

 

Napsat komentář